Privacy policy

Disclaimer

Kruit B.V. besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website met een informatief karakter.

De gegevens die via de website worden verstrekt, zijn in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. 

Toch kan Kruit B.V. noch de juistheid, noch volledigheid, of de geschiktheid van gegevens voor welk gebruik dan ook garanderen. Gegevens worden zonder welke garantie dan ook verschaft. Aan de inhoud van de site kunnen tegenover Kruit B.V. dan ook geen rechten worden ontleend.

Op de Kruit website kunnen diverse links te vinden zijn naar websites die niet van Kruit B.V. zijn.  Kruit B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en privacybeleid van deze andere websites. 

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte gegevens periodiek, zonder aankondiging kunnen worden gewijzigd. 

Kruit B.V. behoudt zich het recht voor om deze gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en raadt u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen. 

Kruit B.V. is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte gegevens neemt.

Kruit B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website van Kruit B.V. of met de onmogelijkheid deze te gebruiken. 

Kruit B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante gegevensdiensten.

Indien u denkt dat gegevens op deze internetsite onjuist zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden bij onze website beheerder.