15 woningen - Johan de Wit te Den Haag - Bakels en Ouwerkerk