9 woningen - Bankastraat te Den Haag - Bakels en Ouwerkerk